فیزیوتراپی شرق تهران

کلینیک فیزیوتراپی ویرا شامل مجموعه‌ای از خدمات درمانی به افراد جامعه است تا بتوانند حداکثر حرکت و توانایی‌های عملکردی خود را در طول دوران زندگی حفظ و یا توسعه دهند.

برای هر چه سریعتر شدن روند بهبود بیمار در هر جلسه فیزیوتراپی در منزل یا در محل کار حرکاتی به بیمار آموزش داده میشود تا تاثیر جلسه ی درمانی فیزیوتراپی بر روی عضو آسیب دیده به حداکثر مقدار خود برسد. متخصصین ما در مرکز توانبخشی لیما با دلسوزی و با مهارت های بالایی که دارند به افراد آسیب دیده و سالخورده حرکات مناسب برای عضو آسیب دیده ی آن ها را آموزش میدهند تا بتواند تمریناتی که به او آموزش داده اند انجام دهد و سرعت بهبود بیماری بالاتر رود.